Pro web se počítalo s interaktivní homepage, kde si uživatel mohl vytvářet vlastní “vločky”. Stačilo vhodit (drag&drop) do okna prohlížeče fotku a pohybem myší měnit výřez. 
Thanks to Justin Windle

You may also like ...

Back to Top