Baťova města

Piktogramy idejí a reálných produktů jako vizuální styl putovní výstavy od Bauhaus Dessau. Piktogramy něčeho, co vzniklo, trvalo a zaniklo nebo přetrvává v jiné podobě. Česká vrstva z pozvánek, plakátů, bannerů, noviny, překladů a fotek na německou červenobílou architekturu z krabic od bot.

29. 3. – 19. 5. 2013, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

Realizace: 2013

Kurátoři: Markéta Březovská a Rostislav Koryčánek
Architektonické řešení české adaptace: Jakub Kopec

Index