Grafické studio založili v roce 2000 Filip Mond, Pavlína a Ondřej Doležalovi. Pixle sídlí v Brně a spolupracuje s řadou externistů z různých oborů / grafický design, animace, video, produkce, nakladatelská činnost.

Klienti studia

COLLETT Prague / Munich
Jihomoravské inovační centrum
Turistické informační centrum města Brna
Regionální muzeum v Mikulově
Archeologický ústav AV ČR
Muzeum města Brna
Galerie Zdeněk Sklenář
Nakladatelství Verzone
Nakladatelství Zlatý řez
Muzeum hlavního města Prahy
Nakladatelství Titanic
Dům umění města Brna
Vydavatelství ERA
a další

Spolupráce

Grafický design
Michal Bačák
Ondřej Doležal
Lukáš Kijonka
Kultivar
Jozef Ondrík
Slávka Paulíková
Richard Rozhoň
Jaromír Skácel

Kód
Michel All
Justin Windle
Studio123
Filip Ornstein

Animace
Jakub Deml
Zuzana Demlová
Zdeněk Durdil
Zuzana Bartová
Martin Búřil
Anička Krtičková
Lukáš Veverka


Produkce
Frame100r
Street Dog

Audio
Dalibor Kocián
Ladislav Železný

Text
Rostislav Koryčánek

Překlad
Jennifer de Felice
Zuzana Li 

Ocenění

Czech Grand Design 2015
Nominace v kategorii "Grafický designér roku"
za vizuální styl časopisu Smart Cities.

Czech Grand Design 2014
Nominace v kategorii "Grafický designér roku"
za vizuální styl časopisu Smart Cities.

Czech Grand Design 2008
Nominace v kategorii "Grafický designér roku"
za orientační systém Studijní a Vědecké knihovny v Hradci Králové.

Bienále Brno 2010 (Selected)
Vizuální styl akce Cena Jindřicha Chalupeckého

Bienále Brno 2006 (Selected)
Vizuální styl Zoo Brno

Bienále Brno 2004 (Selected)
Obálka časopisu ERA21

Nejkrásnější české knihy roku 2010
2. místo v soutěži za monografii Josef Gočár.

Nejkrásnější české knihy roku 2008
2. místo v soutěži za monografii Federico Díaz – Resonance.

Nejkrásnější české knihy roku 2008
Nominace za publikaci Josef Pleskot – Domy z meziprostoru.