Grafické studio založili v roce 2000 Filip Mond, Pavlína a Ondřej Doležalovi. Pixle sídlí v Brně a spolupracuje s řadou externistů z různých oborů / grafický design, animace, video, produkce, nakladatelská činnost.

Klienti studia

COLLETT Prague / Munich
Jihomoravské inovační centrum
Turistické informační centrum města Brna
Regionální muzeum v Mikulově
Archeologický ústav AV ČR
Muzeum města Brna
Galerie Zdeněk Sklenář
Nakladatelství Verzone
Nakladatelství Zlatý řez
Muzeum hlavního města Prahy
Nakladatelství Titanic
Dům umění města Brna
Vydavatelství ERA
a dalšíStudio Pixle
Grafické studio a nakladatelství

Pavlína Doležalová
+420 608 708 953 
pavlina@pixle.cz

Filip Mond
+420 777 300 475
filip@pixle.cz 

Stáže

Vaše portfolia ve formátu PDF můžete zasílat na e-mailovou adresu: studio@pixle.cz