JAM – Jihlavský architektonický manuál

Stezka je vytyčená cesta,
která zpravidla spojuje výchozí a cílový bod.

Naše logo(a) jsou stezky, které se na jednotlivých materiálech proměňují a procházejí celou vizuální identitou jihlavských architektonických stezek.

Čáry, trasy, myšlenková mapa nebo stopa, stezky!
Můžete po nich putovat, procházet město křížem krážem.

Spolupráce: Jozef Ondrík
Klient: Brána Jihlavy, příspěvková organizace
2022