Josef Čapek

Monografická studie Pavly Pečinkové, přední znalkyně díla Josefa Čapka, sleduje čtivou formou jednotlivé etapy Čapkovy výtvarné tvorby, zasazuje je do dobového kontextu a zdůrazňuje souvislost a vzájemnou provázanost všech uměleckých oborů, jimž se Čapek věnoval. Je provázena 120 barevnými reprodukcemi, dokumentárními fotografiemi a citacemi z Čapkových textů.

Publikace byla vydána v rámci výstavy konané v Jízdárně Pražského hradu (10/2009 – 1/2010) a ve Východočeské galerii v Pardubicích (3/ 2010 – 5/2010), která představila Čapkovo dílo v mimořádné šíři a úplnosti. Zahrnula nejen 500 olejů a kreseb, ale i grafiky, ilustrace, karikatury, knižní obálky a scénografické návrhy.

Realizace: 2009

Vydala Galerie Zdeněk Sklenář
Výstava prací Josefa Čapka v Jízdárně Pražského hradu

Index