Knihovna v Hradci Králové

Vizuální styl a informační systém Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Logo jako 15 m záložka, která prochází středem knihovny.

Nominace Czech Grand Design 2008.

Realizace: 2008
Spoulpráce: Studio Kultivar (grafický design) a Projektil architekti 


Index