Ochranca / Defender

Text logotypů je základním a zároveň jediným vizuálním prvkem. Chceme komunikovat stručně a srozumitelně. Není čas, exekutoři můžou přijít každou chvíli. Kombinujeme řezy regular a bold rodiny písma Graphik, univerzálního bezpatkového písma. Charakteristika písma tak doplňuje celý koncept vizuálního stylu Kancelárie verejného ochrancu práv. V logotypech zvýrazňujeme to, co je na první dobrou nejdůležitější pro někoho, kdo se ocitne v složité životní situaci. Tento princip “zvýraznění vybraného textu” nám umožňuje širokou variabilitu vizuálního jazyka.

Realizace: 2020

Klient: Kancelária verejného ochrancu práv
Index