RE.FLECTION.TUGENDHAT.90
Triptych výstav konaných během roku 2020 v suterénu vily v rámci 90. jubilea.
Autor: Iveta Černá, Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová, Lucie Valdhansová
Zadavatel: Muzeum města Brna
Realizace: 2020–2021

RE.STORATION.2010.2012

První výstava představuje ideu a všechny aspekty památkové obnovy domu a jeho adaptaci na instalovanou památku moderní architektury. Výstava kriticky reflektuje zvolené postupy i několikaletou zkušenost s provozem památky UNESCO, o jejíž návštěvu je stále enormní zájem. Výstava se odkazuje též k výstavním projektům spolku Obecní dům v Domě umění, jehož jsou architekti součástí, včetně výstavy František Kalivoda a vila Tugendhat, reflektující první pokusy o památkovou obnovu vily Tugendhat na konci 60. let, tamtéž.


RE.CAPITULATION.1946.1993

Druhá výstava prezentuje mnohaletou badatelskou práci Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat, mapující jednotlivé střípky a osobní svědectví dokumentující osud jednoho domu v průběhu druhé poloviny dvacátého století. Výstava je doplněna o audionahrávky zachycující orální historii, dobové fotografie i o některé původní artefakty, běžně uložené v depozitáři Muzea města Brna.


RE.PRESENTATION.1930.1932

Za svoji světovou proslulost vděčí vila Tugendhat nejen svému architektovi, ale zejména teoretiku architektury, kurátorovi Philipu Johnsonovi. Výstava se věnuje Johnsonově návštěvě vily Tugendhat těsně po jejím dokončení ve dnech 30. – 31. 8. 1930, kdy vilu procházel společně s jejím tvůrcem. Díky Johnsonově fascinaci brněnskou realizací Miese van der Rohe se vila Tugendhat (ve fotografiích Rudolfa Sandala ml.) stala jednou z hlavních staveb prezentovaných na výstavě The Internationale Style v Museum of Modern Art v New Yorku v roce 1932 a dostala se dokonce na obálku výstavního katalogu. Výstava reflektuje, jak důležitá byla role Philipa Johnsona v pochopení prostoru vily Tugendhat a v rozšíření jejího věhlasu.


Index